Vannscooter og lovverket

19.05.2015

Lurer du på hvordan lovverket er når det gjelder kjøring med vannscooter? NPF er skeptiske til økt bruk av denne typen farkoster, og skrev et innspill til høringen i Miljøverndepartementet.

Sommeren 2014 ble det lov å kjøre vannscooter, men med strenge begrensninger både til fart og sted. Kjøring i høy fart må skje minst 400 meter fra land, nærmere land er vannscootere pålagt å kjøre i maks fem knop. Det er også egne verneområder som det er ulovlig å kjøre i. På dette kartet er det enkelt å se hvor vannscootere skal kjøre i 5 knop - og hvor de ikke har lov til å kjøre.

Tenk forebyggende

Som kajakkpadlere er vi sårbare i eventuelle kollisjoner med vannscootere og andre småbåter. Det er viktig å være både er observante på de farer som kan oppstå i møte med hurtiggående vannscootere.

Klikk her for å se program på NRK om vannscooterkjøring på Sørlandet. 

Klikk her for å lese NPFs innspill til høringen i Miljøverndepartementet.