Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen

16.12.2016

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler fra Extrastiftelsen til helserelaterte prosjekter.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Les mer på www.extrastiftelsen.no

Søknadsfrist

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2017 er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart vår 2018 er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Klikk her for å lese mer.