Utlysning av barn- og ungdomsmidler

17.02.2015

Norges Padleforbund lyser ut barn- og ungdomsmidler til klubbene. Norges Padleforbund har inntil 200.000,- kr som er søkbare.

Målgruppen for tilskuddet er barn 6-12 år og ungdom 13-19 år, her under også funksjonshemmede og fremmedkulturelle. Klubbene kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som gjennomføres i klubben eller som et samarbeid mellom flere klubber. I ordningen ligger det et fokus på å utvikle og gjøre klubbens aktivitetstilbud mer attraktive for barn og ungdom.

Forslag på tiltak/arrangement som klubber kan søke støtte til:
• Padlekurs i samarbeid med barne- og ungdomskoler
• Samlinger/festival/kurs/padledag for barn, ungdom og familier
• Oppstart av ny barn og ungdomsgrupper
• Padlekurs for funksjonshemmede
• Padlekurs for fremmedkulturelle
• Trener utdanning for ungdommer
Tiltakene tilpasses nærmiljøet og mulighetene i klubbene.

Det kan søkes om støtte inntil 10.000 kr per klubb. 

KRITERIER:

• Klubben må være villig til å drive barne-/ungdomsarbeid i tråd med »Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett», samt »Retningslinjer for ungdomsidrett»
• At tiltaket gjennomføres i 2015.
• Aktiviteter som allerede kjøres i klubben i det daglige vil ikke bli støttet.
• NPF stiller krav til rapportering/evaluering av tiltaket. Rapporten skal inneholde en kortfattet beskrivelse av gjennomføringen, hvor mange deltakere, regnskap for tiltaket, kontonummer til klubbe. Mottatt rapport vil være grunnlag for utbetaling av tilskudd. Det vil si at vi utbetaler midler i etterkant av gjennomføringen. Rapport må sendes padleforbundet@nif.idrett.no

SØKNAD:

Klubben sender en kortfattet søknad til NPF innen 1 mai. Innhold i søknad:
• Navn på klubb, adresse, kontaktperson
• Hvilke tiltak dere ønsker å gjennomføre, hvordan og når  
• Antatt antall deltakere på tiltak
• Budsjett for tiltaket, med søknadsbeløp

Søknad og spørsmål sendes til padleforbundet@nif.idrett.no