Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møtearena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for styremedlemmer og ressurspersoner for klubbene og NPF.

Agenda

 • Virksomhetsplanen – noen hovedpunkter fra Padletinget.
 • Trener- / veilederutvikling
 • Inkludering – hvordan jobber vi for at alle skal føle seg velkomne til padling?
 • Klubbutvikling – hvor vil klubben? Tilbud om klubbveiledere utdannet gjennom NIF.
 • Regionsutvikling – hvor vil regionen? Samarbeid på tvers av klubbene i regionene.
 • Aktivitetsplan 2017 – vi arbeider med ønsker og behov for 2017.
 • Eventuelt / Spørsmål – det blir mulighet til å ta opp andre momenter underveis.

Møteplan

Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Da sender vi ut møteadresse.. Lett bevertning. 

 • 23. november, 18:00 – 21:00. Kristiansand. Meld deg på her.
  Adresse: Radisson Blu Caledonien Hotel. Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand.
   
 • 24. november, 18:00 – 21:00. Drøbak. Meld deg på her.
  Adresse: Vitenparken, Campus Ås. Veiforklaring fra E6 Korsegården til Vitenparken på Campus Ås: Kjør nedover på Rv 152 mot Ås sentrum. Ta "til venstre" (3. utkjøring) i  den andre rundkjøring "Meierikrysset". Parkeringen er til venstre like etter rundkjøringen ved Meierimuseet (gammel mursteinsbygning). Gå ned på den første veien til venstre (Fredrik A. Dahls vei). Vitenparken er det store hvite huset, inngangen ved Andedammen.

 • 26. november, 16:00 – 19:00. Offersøy. Meld deg på her.
  Adresse: Offersøy Feriesenter, 8412 Vestbygd 

 • 06. desember, 18:00 – 21:00. Trondheim. Meld deg på her.
  Adresse: Trondheim KK, Nedre Ila 12, Skansen, Trondheim.

 • 07. desember, 18:00 – 21:00. Stavanger. Meld deg på her
  Adresse: Stavanger idrettshall, Gunnar Warebergs gate 3, 4021 Stavanger. 

 • 13. desember, 18:00 – 21:00. Bergen. Meld deg på her.
  Adresse: Kniksens plass 3 (Brann Stadion), 5063 Bergen.

Bakgrunn for regionsmøtene

Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men alle er velkomne på alle møtene. Får vi til samarbeid på tvers av grenene er det flott!

Bakgrunnen for lanseringen av regionsmøtene vinteren 2013 var at medlemsmassen og antall klubber som forholder seg til forbundet har økt. NPF og klubbene trenger en møtearena slik at vi forbedrer kommunikasjonen og formidlingen av prosjekter og tiltak. Samtidig var det et poeng å etablere kontakt mellom klubbene i samme region. På den måten kan klubbene koordinere aktivitet og samarbeide der det er hensiktsmessig. Målet er mer padleaktivitet, og det er gledelig å se at mange ønsker samarbeid innen samme region.

I 2013 valgte NPF å legge opp en fast agenda. Hensikten med det var å kvalitetssikre at alle regionene fikk lik informasjon innen noen prioriterte områder. Det fikk vi gode tilbake- meldinger på og vi vil derfor fortsette med det. Dialogen er viktig på regionsmøtene, derfor er spørsmål, diskusjon og engasjement underveis supert!

Forberedelse

Som introduksjon til hvert punkt i agendaen tar vi en runde rundt bordet på følgende, hver klubb presenterer kort:

 • Hva gjør klubben - tiltak?
 • Hvorfor gjør klubben dette?
 • Hvordan gjennomfører klubben tiltakene?
 • Noen ord om gode erfaringer og punkter til forbedring.

Dette er ment som et hjelpemiddel i dialogen. Vi får et utgangspunkt på hvor klubbene er, samt hvor man ønsker å være, samtidig som vi blir bedre kjent. Forbundet presenterer så tiltak som tilbys for å hjelpe klubbene i arbeidet.