Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF.
Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet.  

Agenda 2020

Del 1: Kort informasjon fra styret NPF

Del 2: Regionsutvikling - Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av klubbene i regionene 

Eventuelt

Møteplan

Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Der det ikke står møteadresse avhenger det av ca. antall påmeldte. 

Regionsmøtene vil bli i overgangen nov / des 2020 for samtlige regioner

  • Region Vest –
  • Region Sør – 
  • Region Øst – 
  • Region Midt – 
  • Region Nord - 
Vi sees!