Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF.

Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen.

Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet. 

Lett bevertning. 

Agenda 2018

Del 1: Informasjon fra styret NPF

Del 2: Innspill til virksomhetsplan   2019-2021

Del 3: Regionsutvikling, samarbeid   på tvers av klubbene i   regionene

 • Eventuelt

Møteplan

Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Der det ikke står møteadresse avhenger det av ca. antall påmeldte.  

 • Region Vest - 6. November, Kl. 1800-21.00. Påmelding
  Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7
 • Region Sør - 7. November, Kl. 1800-21.00. Påmelding
  Sted: Comfort Hotel Kristiansand, Skippergata 7-9

 • Region Øst - 15. November, Kl. 1800-21.00. Påmelding
  Adresse: Olympiatoppen, Sognsvann (Oslo), Sognsveien 228
 • Region Midt - 19. November, Kl. 18.00-21.00. Påmelding
  Adresse: Clarion Collection Hotel Grand Olav, Kjøpmannsgata 48

 • Region Nord - Flyttet til 26. November  Kl. 18.00 - 21.00. Påmelding
  Adresse: Radisson Blu Hotel, Tromsø