Regionsmøter

Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF.

Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen.

Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet. 

Lett bevertning. 

 

Oppsummering av møter 2016

Under følger oppsummering av hovedpunkter som kom opp på regionsmøter i 2016. Møtene i denne runden tar utgangspunkt i dette, slik at vi arbeider med kontinuitet.

Agenda 2017

 • Informasjon fra styret NPF.
 • Virksomhetsplanen – hovedpunkter fra Padletinget.
 • Tekniske Komiteer
 • Trener- / veilederutvikling
 • Klubbutvikling 
 • Regionsutvikling – hvor vil regionen? Samarbeid på tvers av klubbene i regionene.
 • Aktivitetsplan 2018 – vi arbeider med ønsker og behov for 2018.
 • Eventuelt

Møteplan

Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Der det ikke står møteadresse avhenger det av ca. antall påmeldte.  

 • 27. November, Kl. 1800-21.00. Bergen. Meld deg på her.
  Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen 5.

 • 29. November, Kl. 1800-21.00. Trondheim. Meld deg på her.
  Sted: Radisson blu royal garden hotell

 • 4. Desember, Kl. 18.00-21-00. Kristiansand. Meld deg på her.
  Sted: Scandic Bystranda

 • 5. Desember, Kl. 1800-21.00. Stavanger. Meld deg på her.
  Sted: Hanssons Minde.

 • 11. Desember, Kl. 18.00-21.00. Oslo. Meld deg på her.
  Adresse: Idrettens hus, Ullevål Stadion.

 • 20. Januar 2018. Kl. 15.00 - 18.00. Harstad. Meld deg på her.
  Elgsnes Gård.