Ny utlysning av barne- og ungdomsmidler 2015

23.09.2015

Norges Padleforbund lyser ut barn- og ungdomsmidler til klubbene i en runde nummer to.

Norges Padleforbund har fremdeles midler av de avsatte kr 200.000,- som er gjort søkbare for klubbene. Målgruppen for tilskuddet er barn fra 6 til 12 år og ungdom fra 13 til 19 år, herunder også funksjonshemmede og fremmedkulturelle.

Klubbene kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som gjennomføres i klubben eller som et samarbeid mellom flere klubber. I ordningen ligger det et fokus på å utvikle og gjøre klubbens aktivitetstilbud mer attraktive for barn og ungdom.

Søknadene behandles fortløpende og bevilges etter prinsippet først til mølla. Med søknaden skal det ligge ved klubbens Virksomhetsplan eller tilsvarende der satsingsområdet beskrives.

Type tiltak/arrangement som klubber kan søke støtte til:

Padlekurs i samarbeid med barne- og ungdomskoler
Rekrutterings og samarbeidsarrangementer med andre klubber, også ikke padleklubber
Samlinger/festival/kurs/padledag for barn, ungdom og familier
Oppstart av ny barn og ungdomsgrupper
Padlekurs for funksjonshemmede
Padlekurs for fremmedkulturelle
Trener utdanning for ungdommer
Tiltakene tilpasses nærmiljøet og mulighetene i klubbene

Det kan søkes om støtte inntil 10.000 kr per klubb.

Kriterier

Klubben driver aktiviteten i tråd med barne-/ungdomsarbeid »Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett», samt »Retningslinjer for ungdomsidrett»
At tiltaket gjennomføres i 2015.
Aktiviteter som allerede kjøres i klubben i det daglige vil ikke bli støttet.
NPF stiller krav til rapportering/evaluering av tiltaket.

Rapporten skal inneholde en kortfattet beskrivelse av gjennomføringen, hvor mange deltakere, regnskap for tiltaket, kontonummer til klubbe. Mottatt rapport vil være grunnlag for utbetaling av tilskudd. Det vil si at vi utbetaler midler i etterkant av gjennomføringen. Rapport må sendes padleforbundet@nif.idrett.no  

Søknad:

Klubben sender en kortfattet søknad til NPF som skal inneholde:
Navn på klubb, adresse, kontaktperson
Hvilke tiltak dere ønsker å gjennomføre, hvordan og når 
Antatt antall deltakere på tiltak
Budsjett for tiltaket, med søknadsbeløp

Søknad og spørsmål sendes til padleforbundet@nif.idrett.no