Ledermøte elv

INVITASJON LEDERMØTE ELV 2017 20. November, kl. 17.30 - 21.00

Ledermøtet har til hensikt samle ledere og ressurspersoner for felles planlegging av kommende sesong.

 

AGENDA

1. Velkommen og informasjon fra NPF v/ Sven Nordby Anderssen.
2. Situasjonen i klubbene. Kort oversikt - hva fungerer bra, utfordringer, etc.
3. Arrangementer. Kort punkt om hvordan situasjonen er for anlegg på Elv.
4. Evaluering av årets sesong. Kort om konkurranser, kurs, samlinger, etc.
5. Trenerutvikling. Kort om behov i klubbene.
6. Rekruttering, med et ekstra fokus barn og ungdom
7. Sesongen 2018. Hvilke fokusområder har vi for 2018?
8. NM/NC og formalitetene rundt søknad og gjennomføring
9. Terminlisten 2018
10. Reetablering av Teknisk Komité Elv
11. Internasjonal deltakelse og uttakskriterier.
12. Eventuelt.

Vi ber klubbene gjøre seg noen tanker rundt type arrangementer kan tenke seg å arrangere med deltakelse fra andre enn egen klubb. Herunder NC og NM for slalåm.

Det er viktig at klubben sender en representant fra styret, helst leder. Klubbene kan stille inntil 2 representanter.

For å lette planleggingen er det flott om dere melder dere på via lenka:  Påmelding til ledermøte elv