Kamp for Nedre Otta

21.01.2015

NVE vil bygge ut Nedre Otta og har gitt konsesjon. Lokale interesser og naturvernere tar opp kampen.

Fredag 12. september samlet det Otta-baserte raftingfirmaet GoRafting en tur ned elva for stortingspolitikere og andre viktige personer.

– Vi har bygd ut nye vassdragsnatur allerede. Presset har vært altfor stort. Nedre Otta har store naturverdier og store friluftsverdier vi ikke kan miste, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NRK.no

Foto: Forum for Natur og Friluftsliv

 Foto: Forum for Natur og Friluftsliv

Foto: Forum for Natur og Friluftsliv

Foto: Forum for Natur og Friluftsliv

Viktig inntektskilde

Rafting i Nedre Otta er viktig for turistnæringen i området. Turene utgjør 25 prosent av raftingnæringens virksomhet, og står for ytterligere fem millioner kroner i omsetning til det lokale reiselivet.

Les mer på NRK.no