Geir Kvillum gjenvalgt som President i NPF

28.03.2017

Helgen 24. og 25. mars ble padleforbundets ordinære ting holdt. Geir Kvillum fra Bærum KK ble gjenvalgt som President.

Visepresident Tor Håkon Jackson Inderberg fra OSI Elv samt styremedlemmene Bente Solberg fra BSI/Padling og Ingunn Vika fra Stavanger KK ble også gjenvalgt. Nytt styremedlem ble Matias Hamar fra Strand KK. Videre ble Morten Nyborg fra Haugesund KK valgt som 1. vara og Siri Hjellnes fra Harstad PK valgt som 2. vara.

Langtidsbudsjett og virksomhetsplan enstemmig vedtatt

Styringsdokumentene langtidsbudsjett og virksomhetsplan som gjelder for både forbund og klubbene ble enstemmig vedtatt. Virksomhetsplanen fikk inkludert et tillegg om fokus på økt rekruttering av barn og unge.

Utvikling av organisasjonen

De viktigste innsatsområdene til padleforbundet for kommende toårsperiode blir dermed på utvikling av organisasjonen med rutiner og kommunikasjon, videreutvikling av kompetanse i NPF og i klubbene, arrangementsutvikling, og konkurranseutvikling.

Økt involvering av klubbene

Det ble også gitt viktige signaler fra klubbene om økt fokus på kommunikasjon og involvering av klubbene, og synliggjøring av arbeidet som foregår i tekniske komiteer.

Fra Padletinget 2017. Foto: Trond Glesaaen/NPF