Antidoping

Hver enkelt utøver forplikter seg til å sette seg inn i dopinglista. Utøvere som har fått en diagnose som fører til han/hun må bruke legemidler som inneholder stoffer på dopinglista, må følge disse fritaksreglene. Det er ufravikelig krav at utøveren selv har ansvar for dette. Mer informasjon fås hos www.antidoping.no

Aktuelle linker:

· Antidoping Norge

· Dopinglista

· Regler for medisinsk fritak

· Rent idrettslag

Spørsmål på mail om antidopingsarbeid kan sendes til Antidoping Norge: post@antidoping.no