Kurs

Etter myndighetenes siste oppdatering på smittevern rundt aktivitet i idretten har NPF gjort følgende oppdateringer som gjelder padleaktivitet innen treninger, klubbturer og våttkortkurs.

De generelle smittevernreglene som sier at det skal maks være 20 personer i en gruppe med avstand på 1 meter gjelder.

I padling blir det med dette i bakhodet viktig å tenke organisering og sikkerhet. Spesielt må vi se på følgende:

  1. Legg aktiviteten opp til at deltakere enkelt kan svømme i land og tømme kajakken selv dersom man går rundt.
  2. Kameratredning foregår på baugen av kajakkene. Kajakker som er 5meter eller lenger, har god avstand fra cockpit til baugen. 
  3. Man kan ha flere grupper på vannet med egne trenere. Her må man tenke organisering slik at gruppene ikke blandes.

NPF-Kurs

Etter myndighetenes siste oppdatering på smittevern rundt aktivitet i idretten har NPF gjort oppdateringer som gjelder padleaktivitet innen treninger, klubbturer og våttkortkurs. Dette innebærer også at flere av forbundets egne kurs nå vil kunne bli satt opp og gjennomført, med de generelle smittevernreglene. Fra 7. mai åpnes det for inntil 20 personer på trening eller 50 personer et idrettsarrangement, med avstand på minimum 1 meter mellom hver person.

Vi er nå i planleggingsfasen der vi tar for oss hvert enkelt av forbundets kurs og gjør tilpasninger for å begrense smitte og reisevirksomhet. Dette vil kunne innebære at kursene i størst mulig grad vil bli satt opp på lokalt eller regionalt nivå, med lokale kursholdere. De delene av kurset som vil kunne gjennomføres digitalt, vil bli vurdert gjennomført som et webinar. Under de praktiske delene av kurset vil det bli det bli gjort endringer for å møte de til enhver tid gjeldene smittevernsreglene.

Med bakgrunn i dagens føringer og retningslinjer tar vi sikte på oppstart av forbundets kurs i løpet av midten av juni. Kursene vil bli lagt ut fortløpende i terminlisten på vår hjemmeside.

Følg med og hold deg oppdatert, så sees vi på vannet

NPF ønsker alle en innholdsrik og trygg padleaktivitet.