Klubbutvikling

Klubbene er kjernen i NPF! De fleste jobber med å fremme god padleaktivitet, det være seg hav, flattvann, elv, kano eller polo. Men mange sliter med å engasjere medlemmene, spesielt til å ta ansvar for oppgaver og aktiviteter.

Mange klubber ønsker å tenke i nye baner for å få flere aktive medlemmer og større aktivitet. Noen ønsker å starte opp med flere aktiviteter, andre ønsker å få flere medlemmer som for eksempel yngre eller bevegelseshemmede.

Handlingsplan

Vårt mål er robuste padleklubber. Da må klubben ha en handlingsplan som sikrer målrettet arbeid over tid. Det betyr en målsetting som er kjent for alle, gjerne i form av et slagord. En handlingsplan kan være det samme som en terminliste, men også en plan for styrearbeid, dugnader, arrangementer og rekruttering.

Egne veiledere i klubbutvikling

Vi har utdannet egne NPF Veiledere i klubbutvikling for å hjelpe dere. De kan bistå klubben gjennom en prosess der dere konkretiserer hvor dere er og hvor dere vil. I løpet av en klubbutviklingskveld inviteres alle medlemmene til å delta i en demokratisk prosess hvor hvert enkelt medlem bidrar.Ofte får de et større eierskap til egen klubb. I tillegg er dette både sosialt og morsomt. 

Aktuelle tema

Her er noen forslag til aktuelle tema/problemstillinger, men husk at det er opp til deg og din klubb hva dere vil diskutere. Poenget er tema som kan hjelpe dere i å bringe klubben videre. 

 • Hva er din idealklubb?
 • Hva vil du oppnå?
 • Hva forventer du fra styret?
 • Hva slags padleaktivitet foretrekker du?
 • Ønsker du å engasjere deg?
 • Ønsker du et klubbhus?
 • Fungerer hjemmesidene?
 • Er det nok aktiviteter?
 • Vil du på flere overnattingsturer?
 • Skal dere trene i basseng?
 • Trenger klubben et samarbeid med kommunen eller andre?

Klubbveiledernes rolle

Klubbveiledernes rolle er å styre prosessen, ikke innholdet.Vi har dessuten kunnskap om ulike tilbud fra idrettsråd/idrettskrets slik som kurs for styret, stønadsmuligheter, samarbeidsmuligheter samt oversikt over hvordan ting utføres i andre klubber.

Startmøte

Det første møtet kaller vi et startmøte, noe som angir at dette er første møte av flere i en prosess som skal føre klubben videre. Hvis det virkerambisiøst å gå rett på et startmøte, kan vi ha et informasjonsmøte med styret først. Målet blir å finne en felles plattform for videre utvikling av klubben.

Hvilke forberedelser?

Distribuere denne informasjonen til alle deltagerne slik at de er klar over hva de går til. Den som er ansvarlig fra klubbens side må sørge for at folk møter opp. Vi må ha et sted å være og eventuelt bevertning.  Gjeldende visjon, mål eller målsetning samt handlingsplan (hvis dette er laget) for klubben tas med og kopieres for utdeling. Det er viktigat klubbleder eller en i ledelsen fyller ut kartleggingsskjema og sender det tilbake til klubbveileder i forkant.

Kontakt: martinlillehagen.hanssen@padling.no

Klubber kan også henvende seg til nærmeste idrettskrets for å få kompetanse innenfor spesifikke områder:
Klikk her for å komme til NIF Klubbguide.