Avviksapporter

Innrapportert skjema behandles konfidensielt av sikkerhetsansvarlig i forbundet og med tillatelse fra rapportør og involverte vil en anonymisert versjon av utvalgte svar gjøres offentlig på denne siden.