Konkurransereglement

Det norske konkurransereglementet Flattvann er revidert per april 2014, samt at det er tilpasset ICFs sprint reglement fra 2013.

Lenke til NPF Konkurransereglement.

Dommeravgjørelse med protestskjema.