Fellesøkter

NPF inviterer hele padlenorge til en ukentlig test.

I menyen over vil du finne:

- ukens test

- resultater 

- link til innlevering av ukens resultat

- veileder til å forhåndsinnstille økter, Garmin